​Særlig Godkendelse

Midtjysk Kørelærer Uddannelse / Marianne Tollund er godkendt af ​Færdselsstyrelsen til at afholde denne slags kurser 20/10-2017

Målgruppe

Målgruppen er de godkendte kørelærere som er interesseret i at dygtiggøre sig, for herved at kunne undervise og uddanne kommende kørelærere.

Det er et krav at kursisten deltager aktivt og møder til undervisningen, således der kan udstedes kursusbevis for, at kurset ”SÆRLIG GODKENDT KØRELÆRER” er gennemført.

Der er mødepligt på kurset, og kursisten vil efter endt kursus få tilsendt et kursusbevis, hvoraf det fremgår, at kursisten har deltaget i et af færdselsstyrelsen godkendt kursus, for særlig godkendte kørelærere.

Antal deltager:

max 20 deltagere

Beskrivelse af kurset:

- Kørelæreruddannelsens mål , opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for køreuddannelsen , systematikken og definitioner heri

- Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf

- Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særlig fokus på de forhold der gør sig gældende     for kørelærererhvervet

- Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen

- Køreteknik

- Regelgrundlaget for køreuddannelsen

-Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og sociologi afsnit 8 i undervisningsplanerne

- supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler

- Arbejdsmiljø

Kursets afholdelse samt sted

Tid:  Se under fanen "TILMELD"   

Sted: Midtjysk Kørelærer Uddannelse, Ålandsvej 2, 8800 Viborg.

Kursusbevis udstedes den sidste dag, og skal efterfølgende godkendes af færdselsstyrelsen

Kontakt os via formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Midtjysk Kørelærer Uddannelse & Center for Efteruddannelse af Kørelærere

CVR:13753008

Ålandsvej 2, 8800 Viborg

Telefon: 23 37 25 35

E-mail: post@mku.dk

CVR: 13753008​