Kørelærerefteruddannelse hos MKU​

Hos Midtjysk Kørelæreruddannelse i Viborg tilbyder vi kursus i kørelærer efteruddannelse. Rigspolitiet har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplaner for kørelærer efteruddannelse jfr. bek. nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere.

I efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske kørelærer efteruddannelse, herunder indholdet i efteruddannelsen samt om godkendelse af efteruddannelsescentrene.

Den samlede efteruddannelse skal have en varighed på 5 undervisnings dage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler. Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af ajourførte pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen

Indhold i kørelærerefteruddannelsen

​Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren:

 • har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer, således kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 • kan planlægge egen undervisning, samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
 • har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 • har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 • har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 • har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af 6 valgfrie emner.

I kørelærer efteruddannelse vil kørelæreren blive undervist i følgende emner:

 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse
 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik
 • Supplerende viden

Herudover vil indgå ét af følgende 6 valgfrie emner på kørelærer efteruddannelsen:

 • Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse
 • Ene køreteknik til motorcykel
 • Køreteknik til store køretøjer
 • Energi- og miljørigtig kørsel
 • Køreteknik til personbil
 • Arbejdsmiljø

Optagelseskrav

Alle kursister optages på kørelærer efteruddannelse, uanset organisatoriske forhold.

Kursets gennemførsel og fravær

Kursuslederen skal endvidere føre opsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen. Denne skal også sikre, at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt igennem hele undervisningen, således der kan udstedes kursusbevis på kørelærer efteruddannelse.

Der accepteres ikke fravær på efteruddannelsen.  

​FÆRDSELSSTYRELSEN

Færdselsstyrelsen har godkendt efteruddannelses-

centeret og dettes uddannelsesaktivitet, og der føres tilsyn.

Seneste syn godkendt maj 2019.

Færdselsstyrelsens godkendelse for  ny 5 års periode: Januar 2021

Kontakt os for mere information

Skal du på kørelærer efteruddannelse i Viborg, så kontakt os på telefon 

2337 2535 eller send en mail på    post@mku.dk.​

Kontakt os via formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Midtjysk Kørelærer Uddannelse & Center for Efteruddannelse af Kørelærere

CVR:13753008

Ålandsvej 2, 8800 Viborg

Telefon: 23 37 25 35

E-mail: post@mku.dk

CVR: 13753008​