Køreskole​

Hvis du ønsker at erhverve kørekort hos os, så kan du vælge at tage det sammen med vores Kørelærer aspiranter, eller på helt alm. vis. Det er dog en betingelse at vi mangler køreskoleelver til vores aspiranter.

​Sammen med vores Kørelærer aspiranter tager det længere tid, men du får også mulighed for at modtage mere undervisning, såfremt du kan passe det ind i vores kalender.

​Når du erhverver kørekort på denne måde, så betyder det at du skal være lidt mere fleksibel og tålmodig med tiden du skal bruge, men du får samtidig mulighed for at køre flere kørelektioner. Prisen på kørekortet bliver billigere end på alm. vis, da vores Kørelærer aspiranter jo er under oplæring, og hermed ikke altid kan give dig en professionel undervisning.

​Der vil i dette forløb altid være en særlig godkendt kørelærer til stede, som kan hjælpe og vejlede kørelærer aspiranten som underviser.

Betingelser

Du kan tidligst starte på, at tage kørekort 3 måneder før man fylder 18 år. Betingelserne for at kunne blive indstillet til prøve er, at du hurtigst muligt afleverer en lægeerklæring med et foto på 35 x 45 mm som lægen skal stemple bagpå, samt et førstehjælpsbevis.

Skal du deltage på et et teorihold sammen med vores kørelæreraspiranter, så må du ikke være over 22 år, da det er vores målgruppe. Er du over 22 år kan du deltage på et almindeligt teorihold.

Såfremt du er for længe om at aflevere ovestående, så kan din ansøgning til kørekort ikke godkendes af Borgerservice. Det betyder at vi ind imellem har køreskole elever som ikke kommer til teoriprøve sammen med det teorihold de er startet på. Derfor er det vigtigt at du bestiller tid hos din læge og til dit førstehjælpsbevis, sålledes at du snarest efter påbegyndelse af dit kørekort kan aflevere dette.

OBLIGATORISK UNDERVISNING MED ASPIRANTER

Du skal herefter køre nogle ekstra lektioner sammen med en rigtig kørelærer, og betale alm. kørelektioner. På denne måde kan du få et billigere kørekort ved at hjælpe vores aspiranter. Det vil vi gerne belønne. Send en mail, hvis du er interesseret og få oplyst, hvilke fordele der er ved at erhverve kørekort med en aspirant.

Teoriprøven :

 • Du skal besvare en skriftlig billedprøve med 25 billeder, som vises på en skærm.
 • Du må max. have 5 fejl i teoriprøven, ellers er prøven ikke bestået og der skal betales nyt stempelgebyr til staten, før man kan gå op til en ny teoriprøve.
 • Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 mdr. før man fylder 18 år.
 • Prøvens varighed er ca. 30 min, og foregår hos Viborg politi, med mindre du ønsker prøveaflæggelse andet sted.
 • Du får resultatet af vide med det samme.

Praktisk prøve:

 • Du skal have været hele undervisningsplanen ( 29 lektioner i teori ) igennem, have kørt mindst 16 lektioner på vej, have været på manøvrebane (4 lektioner ) samt køreteknik ( 4 lektioner ).
 • Man kan først bestille " køreprøven " når du har bestået teoriprøven.
 • Varighed er ca. 30 min. - Den kan dog forlænges, eller afkortes.
 • Prøven gennemføres med en prøvesagkyndig ved siden af dig.
 • Du bliver i forbindelse med prøven blive overhørt i tekniske spørgsmål vedr. bilen.
 • Lektionsplanen skal være udfyldt korrekt.
 • Du får resultatet af vide med det samme.

Kontakt os via formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Midtjysk Kørelærer Uddannelse & Center for Efteruddannelse af Kørelærere

CVR:13753008

Ålandsvej 2, 8800 Viborg

Telefon: 23 37 25 35

E-mail: post@mku.dk

CVR: 13753008​